Thursday, October 27, 2011

Chennai Music Season 2011

Chennai Music Season 2011-2012


GS RAJAN in Concert

22 December 2011. 04.00pm
Meenakshi College for Woman Artcot Road,
Kodambakkam, Chennai.


26 December 2011. 07.00pm
TVG's AIMA
Sidhi Vinayaka Temple
Besant Nagar, Chennai

10 January 2012. 05.00pm
Kalapradarshini
Bharatiya Vidya Bhawan
South Mada Street, Mylapore, Chennai.